För din trygghet
och hälsa

 Tillbaka till startsidan

 

Sotning

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand.

Sotning handlar om att rengöra eldstaden och ta bort brännbara beläggningar, och på så sätt minska risken för okontrollerad brand, så kallad soteld. Sotning ska ske regelbundet och detta sker genom att du får en aviserad tid från det företag som är upphandlat att utföra sotningen där du bor.

För mer information eller ifall du har några frågor, kontakta oss.