Kvalitet

Vi är kvalitetscertifierade enligt FR2000.

Detta betyder att vi arbetar med ett ledningssystem, som uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Behöver ni hjälp med OVK i er fastighet. Vi är har funktionskontrollanter som är certifierade enligt BFS 2011:16 OVK 1.

Kontakta oss för mer information.