Besiktning/Provtryckning

Besiktning

Besiktning av nya och befintliga eldstäder med rökkanaler

Nybesiktning                                                                    Statusbesiktning

Provtryckning                                                                   Funktionsprovning

Invändig filmning utav kanaler                                             Läckagemätning

Felsökning                                                                       SSR GODKÄND